Спеціальності та вартість

Розрахунковий рахунок: 26005311730001 АБ “Південний”, МФО 328209, код ЄДРПОУ 26249278
Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Вартість навчання на рік у гривнях
Денна форма навчання Заочна форма навчання
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 9 000 –––
08 Право 081 Право 15 600 7 600
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 10 200 5 600
07 Управління та адміністрування 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність 10 200 5 600
072 Фінанси, банківська справа та страхування 7 000 –––
071 Облік і оподаткування 7 000 –––
02 Культура та мистецтво 022 Дизайн 8 200 –––
01 Освіта 013 Початкова освіта 9 800 –––