Керівництво

Ківалов Сергій Васильович

Президент Міжнародного гуманітарного університету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Полянський Юрій Євгенович

В.о. ректора Міжнародного гуманітарного університету, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Крижановський Анатолій Федорович

Проректор з науково-педагогічної роботи, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Ульянов Вадим Олексійович

Проректор з науково-медичної роботи, доктор медичних наук, професор

Ігнатенко Костянтин Дмитрович

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Шарапановська Юлія Вікторівна

Директор Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету​