Новини

Виробнича практика!

Економіст – людина, яка підвищує ефективність діяльності структури, в якій вона працює. Переваги данної професії – затребуваність на ринку праці, високий рівень заробітної плати, хороші перспективи кар’єрного зростання, універсальність професії.

Студенти Коледжу Міжнародного гуманітарного університету проходять практику в організаціях м. Одеси та Одеської області (Морський торговий порт “Чорноморськ”, готель “Моцарт”, Департамент культури і туризму Одеської міської ради, відділ культури Арцизької районної державної організації).

Мета виробничої практики – самостійне практичне освоєння студентом сукупності прийомів і методів дослідження в галузі системного аналізу та економічних інформаційних систем, їх застосування та вирішення конкретних завдань на науковій основі, придбання професійного досвіду роботи.

У період практики, у реальних умовах господарювання на основі одержаних під час навчання фахових знань, формуються професійні уміння та навички, підвищується інтелектуальний потенціал і розвиваються творчі здібності студентів.

Будь-яка структура у будь-якій сфері діяльності, незалежно від того, перебуває вона в державній чи в приватній власності, яка є центром прибутків та витрат, – це потенційний об’єкт для працевлаштування економіста.