Новини

Експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи

15 травня 2019 року в Економіко-правовому коледжі Міжнародного гуманітарного університету розпочала роботу експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» у складі: Смірнов Олексій Анаталійович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету, голова комісії; Гнатюк Віктор Олександрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету.