Спеціальності та напрямки

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Вартість навчання на рік у гривнях
Денна форма навчання Заочна форма навчання
  • 12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія 9 000 –––
  • 08 Право
081 Право 15 600 7 600
  • 05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка 10 200 5 600
  • 07 Управління та адміністрування
076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

10 200

 

7 000

 

7 000

5 600

 

–––

 

–––

  • 02 Культура та мистецтво
022 Дизайн 8 200 –––
  • 01 Освіта
031 Початкова освіта 9 800 –––