Керівництво

Сергій Васильович Ківалов 

 Президент Міжнародного гуманітарного університету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Анатолій Федорович Крижановський 

 Ректор Міжнародного гуманітарного університету, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Осадчук Тетяна Марківна

Директор Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету