Керівництво

 


Сергій Васильович Ківалов
 

 Президент Міжнародного гуманітарного університету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Анатолій Федорович Крижановський 

 Ректор Міжнародного гуманітарного університету, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Шарапановська Юлія Вікторівна

Директор Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету