Студентське самоврядування

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • Відстоювати та захищати інтереси та права студентів;
 • представляти й висловлювати позицію студентів;
 • допомагати студентам у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням, перебуванням в коледжі або гуртожитку ;
 • інформувати студентство щодо майбутніх заходів;
 • сприяти створенню належних умов для навчання, проживання та відпочинку студентів;
 • організовувати наукову діяльність та позанавчальне життя студентів: дозвілля, спортивні заходи, відпочинок тощо.

Студентське самоврядування має наступні повноваження:

 • вирішувати питання, що належать до компетенції Студентського самоврядування;
 • виносити на обговорення та (або) голосування рішення, прийняті студентськими радам гру ;
 • користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базою ВНЗ;
 • бути представленими у керівних органах Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету;
 • самостійно й незалежно вирішувати питання щодо своєї діяльності.

Студентське самоврядування має також наступні обов’язки:

 • спрямовувати свою діяльність в напрямку інтересів студентів;
 • захищати права та інтереси усіх студентів коледжу без винятку;
 • чітко дотримуватися законодавства України і Положення про студентське самоврядування Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету;
 • інформувати студентів коледжу щодо майбутніх заходів;
 • звітувати перед студентством про свою діяльність.

Типові сфери діяльності СС:

 • Дозвілля
 • Спорт
 • Житлово-побутовий напрямок
 • Студентські ЗМІ
 • Наукова діяльність
 • Навчальний процес
 • Права студентів
 • Допомога в організації гуртків та клубів за інтересами